Mededelingen

mededelingen

Door de huidige Covid-omstandigheden zal er in 2020 geen ledenvergadering plaatsvinden.

De vergadering van 2021 zal hier te zijner tijd aangekondigd worden