De begrafenisvereniging Eesveen-Ehze is een vereniging die als doel heeft, de ‘bijzondere begraafplaats’ te Eesveen, in stand te houden voor haar leden.

De leden zijn (oud-)inwoners van het dorp Eesveen of de directe omgeving, die te zijner tijd hier hun laatste rustplaats wensen te vinden. Vaak wordt een lidmaatschap aangegaan, vanuit familiebanden. Soms echter ook schrijft men zich later in als lid. Niet een ieder kan zo maar lid worden. Het bestuur beslist te allen tijde, of het nieuwe lid volgens haar voldoende binding heeft met Eesveen of haar omgeving.

De begraafplaats wordt geheel onderhouden door vrijwilligers. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers en bij een uitvaart kan men zelfs gebruik maken van leden, die de functie van drager vervullen.

Op onze begraafplaats ‘IJpenhof’ is er naast de mogelijkheid tot het verwerven van een grafstede, ook een plaats voor urnen.
Voor de structuur is onze begraafplaats verdeeld in 3 gedeelten: oud-links, oud-rechts en nieuw. Alleen op het nieuwe gedeelte wordt duppeldiep begraven.

Alleen leden kunnen op deze begraafplaats hun laatste rustplaats vinden.
In geval van overlijden (van een lid) kunt u contact opnemen met onze uitvaartleidster.
Voor vragen over lidmaatschap en dergelijke kunt u terecht bij onze penningmeester.
Algemene vragen kunt u stellen aan onze voorzitter of algemene bestuursleden.

De begrafenisvereniging Eesveen-Ehze is een vereniging die als doel heeft, de ‘bijzondere begraafplaats’ te Eesveen, in stand te houden voor haar leden.

De leden zijn (oud-)inwoners van het dorp Eesveen of de directe omgeving, die te zijner tijd hier hun laatste rustplaats wensen te vinden. Vaak wordt een lidmaatschap aangegaan, vanuit familiebanden. Soms echter ook schrijft men zich later in als lid. Niet een ieder kan zo maar lid worden. Het bestuur beslist te allen tijde, of het nieuwe lid volgens haar voldoende binding heeft met Eesveen of haar omgeving.

De begraafplaats wordt geheel onderhouden door vrijwilligers. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers en bij een uitvaart kan men zelfs gebruik maken van leden, die de functie van drager vervullen.

Op onze begraafplaats ‘IJpenhof’ is er naast de mogelijkheid tot het verwerven van een grafstede, ook een plaats voor urnen.
Voor de structuur is onze begraafplaats verdeeld in 3 gedeelten: oud-links, oud-rechts en nieuw. Alleen op het nieuwe gedeelte wordt duppeldiep begraven.

Alleen leden kunnen op deze begraafplaats hun laatste rustplaats vinden.
In geval van overlijden (van een lid) kunt u contact opnemen met onze uitvaartleidster.
Voor vragen over lidmaatschap en dergelijke kunt u terecht bij onze penningmeester.
Algemene vragen kunt u stellen aan onze voorzitter of algemene bestuursleden.

uitvaartleidster Secretaris (dagelijkse zaken) voorzitter penningmeester algemene bestuursleden

Mw. E. Hollink

Dhr. D. Pit

Dhr. J. Bijker

Mw. S. Kloeten

Dhr. S. Hornstra

Mw. M. Kroeze

De Wulpen, Eesveen

Eesveenseweg, Eesveen

Binnenweg 21, Eesveen

Dwarsweg 3a, Eesveen

De Wulpen 7, Eesveen

Eesveenseweg 98, Eesveen

0521-577327 of 06-23244399

0521-522415

0521-578121

0521-577917

0521-517479

0521-577335

Mail het secretariaat Mail de voorzitter Mail de penningmeester

Mw. E. Hollink
De Wulpen, Eesveen
0521-577327 of 06-23244399

Dhr. D. Pit
Eesveenseweg, Eesveen
0521-522415
[email protected]

Dhr. J. Bijker
Binnenweg 21, Eesveen
0521-578121
[email protected]

Mw. S. Kloeten
Dwarsweg 3, Eesveen
0521-577917
[email protected]

Dhr. S. Hornstra
De Wulpen 7, Eesveen
0521-517479

Mw. M. Kroeze
Eesveenseweg 98, Eesveen
0521-577335